Oversigt over klageforløbet

Møderne på Skejby (A4) efter Simones død.

Læs om de møder vi havde med lægerne på
afdeling A4. Der blev holdt ialt 4 møder på afdelingen.

Brevet til A4.

Læs brevet vi sendte til afdeling A4 på Skejby sygehus

Klagesagen.

Læs om selve klagesagens start og forløb.

De 16 punkter.

Læs de 16 punkter der udgjorde grundlaget for klagen og
som blev behandlet af patientklagenævnet.

Mødet med Embedslægen.

Læs om det møde vi havde med embedslægen
i Århus.

Afgørelsen.

Læs om afgørelsen af klagen.