De 16 punkter.

Herunder følger de 16 punkter der blev lagt til grunde for behandlingen
af klagen.

 • At Simones praktiserende læger ikke foranledigede en røntgenundersøgelse
  i forbindelse med en skade på skulderbladet i efteråret
  1999.
 • At Simones praktiserende læger i perioden fra 1998 til 2. februar
  2000 ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser af Simones
  gentagende perioder med feber.
 • At overlæge xx xx ikke informerede Simones forældre om
  helbredelse og behandling af Simone, samt om hendes tilstand, herunder
  at der gik for lang tid før forældrene fik svaret på
  resultatet fra operationen i Odense. Den manglende information medførte,
  at forældrene ikke fik mulighed for at vælge en anden behandling.
 • At Simone den 11. januar 2001 ikke blev flyttet til afdeling A5, som
  planlagt.
 • At Simones forældre ikke fik svar på scanning af Simones
  hjerte før fredag den 12. januar 2001 ved 11 tiden.
 • At lægerne den 11. januar 2001 skønnede, at Simones tilstand
  var god nok til at hun kunne CT-scannes. forældrene har anført,
  at en læge fra intensiv fortalte, at Simones tilstand var akut.
 • At lægerne den 11. januar 2001 ikke behandlede Simones smerter.
  Forældrene har anført, at det var først da lægerne
  fra afdeling L kom kl 16.45, at hun fik behandling.
 • At overlæge YY YY ikke undersøgte Simone tilstrækkeligt
  for tilbagefald i december 2000. Forældrene har anført,
  at han burde have inset, at den afsluttende højdosis havde slået
  fejl. Forældrene har ligeledes anført, at Simone havde
  mange symptomer på kræft.
 • At der blev ordineret det antidrepressive middel Cipramil. Forældrene
  har anført, at Simone var indadvendt og ked af det, fordi hun
  fik højdosisbehandling samt Morfin.
 • At lægerne brød deres tavshedspligt ved at omtale Simones
  sygdom overfor andre forældre.
 • At Simone ikke blev behandlet tilstrækkelig hurtigt for de sår,
  der blev opdaget den 29. juni 2000.
 • At Simone blev brugt til forsøg med højdosis. Forældrene
  har anført, at der ikke er nogen sikkerhed for, at denne behandling
  virker på den type kræft, som Simone havde.
 • At lægerne vurderede, at Simone ville blive rask og informerede
  forældrne herom.
 • At der blev anlagt et blivende kateter den 19.november 2000, til trods
  for at Simone og forældrene heller ville have engangskatetere.
 • At den 6. VIDE-kur ikke blev sat ned i styrke. Forældrene har
  anført, at lægerne vidste, at pseudomonas let kan komme
  igen i dette tilfælde.
 • At plejepersonalet efter den 6. kur ikke behandlede Simones infektion
  korrekt, idet der kun blev givet medicin og ikke foretaget anden pleje.