Behandlingen.

 

Her beskrives det behandlingsforløb, som Simone kom igennem.
Ved at klikke på de forskellige fagudtryk, kan du komme til faktasiden med en forklaring.
Du kan komme til de enkelte afsnit (kure) ved hjælp af oversigten herunder.

Lidt om kemobehandling.

Kemobehandling, eller Cytostatica som det også hedder, er en behandling med forskellige cellegifte, der dræber kræftcellerne. Behandlingen har til formål at mindske udbredelsen af kræftceller, eller gøre en svulst mindre, så den kan fjernes ved operation.
Ud over at dræbe kræftceller har denne behandling den ulempe, at de raske celler i kroppen også dræbes/ødelægges. Dette betyder bl.a. at dannelsen af Hæmoglobin, Leukocytter og Thrombocytter hæmmes. I praksis vil det sige, at 4 til 6 dage efter afslutning af en kemobehandling vil knoglemarvens produktion af disse være lig nul.
Da især Leukocytter er af stor betydning for kroppens immunforsvar, betyder dette, at patienten er meget sårbar overfor infektioner og ofte bliver de syge af selv den mindste infektion, som blot kan være en harmløs bakterie fra ens egen tarmsystem, der kommer over i blodbanen. Normalt ville man ikke mærke noget til dette.
Infektioner bliver behandlet med antibiotika, som gives IV. Behandlingens længde afhænger af, hvor hurtigt patientens egen immunforsvar kommer i gang.

På grund af at immunforsvaret bliver trykket efter en kemokur, og ens hvide blodlegemer (Leukocytter ) derved ikke findes i tilstrækkeligt antal, giver man et medikament, der hedder Neupogen, som stimulerer knoglemarven til at producere Leukocytter. Dette gives enten som en indsprøjtning i låret eller IV. Dette får Simone 5 dage efter hver kur i 5 – 6 dage.

Af øvrige bivirkninger/ulemper ved kemobehandling er at man:

  • mister appetitten
  • mister håret
  • får kvalme og opkastninger
  • bliver fysisk og psykisk påvirket
  • og meget andet