Afgørelsen

Efter at vi havde holdt det møde med embedslægen og givet
besked om at vi ville fortsætte sagen, gik der ny en rum tid hvor
der ikke skete noget nyt i sagen.

Men den 21. januar 2003 kom der et brev fra patientklagenævnet
(PKN) hvor der var et forslag til afgørelse på klagen, den
skulle vi nu gennemgå og komme med vores kommentar til.
Efter at have gennemgået dette forslag til afgørelse indsendte
vi vores kommentar til , og de ting som vi havde kommentert blev på
ny undersøgt.

Den 4. juni 2003 kom der så et nyt forslag til afgørelse
som skulle have den samme gennemgang med vores kommentar til. Vi sendte
endnu engang vores kommentar til dette forslag til afgørelse og
kunne nu vente på næste udspil fra PKN.

Den 11. august 2003 kom så den endelige afgørelse fra PKN.

Agørelsen:

Herunder følger afgørelsen af klagen over Simones behandling.
Afgørelsen er skrevet med fed og er direkte afskrevet, dog
er navne og steder erstattet.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende
læge XX XX for hendes behandling af Simone Mia Lorensen den 31.
januar 2000 i lægehuset i BY, jf. lægelovens §6.

(Afgørelse vedr. punkt 1 og 2)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge
XX XX for ikke at have foranlediget, at Simone Mia Lorensens forældre
blev informeret om det patologisvar, som han modtog på børneafdelingen
på Skejby Sygehus den 12. oktober 2000, jf. lov om patienters retsstilling
§ 7.

(Afgørelse vedr. punkt 3)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
praktiserende læger, som var involveret i behandlingen af Simone
Mia Lorensen i perioden fra januar 1999 til februar 2000 i lægehuset
i XBY.

(Afgørelse vedr. punkt 1 og 2)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge
YY YY for hans information til Simone Mia Lorensens forældre den
11. februar 2000 på børneafdelingen på Skejby Sygehus.

(Afgørelse vedr. punkt 13)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
læger, der var involveret i beslutningen om højdosisbehandlingen
af Simone MIa Lorensen på børneafdelingen på Skejby
Sygehus den 11. februar 2000.

(Afgørelse vedr. punkt 12)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
læger på børneafdelingen på Skejby Sygehus, der
var involveret i behandlingen af Simone Mia Lorensen med den 6. VIDE-kur
i perioden fra den 5. til den 9. juni 2000.

(Afgørelse vedr. punkt 15)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
sygeplejesker, der var involveret i behandlingen af Simone Mia Lorensen
i perioden fra 13. juni til 21. juli 2000 på børneafdelingen
på Skejby Sygehus.

(Afgørelse vedr. punkt 16)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
læger på børneafdelingen på Skejby Sygehus, som
var involveret i behandlingen af Simone Mia Lorensen i forbindelse med
de sår, der blev opdaget den 29. juni 2000.

(Afgørelse vedr. punkt 11)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
læger på børneafdelingen på Skejby Sygehus, der
var involveret i beslutningen om anlæggelse af blivende kateter
på Simone Mia Lorensen den 19. november 2000.

(Afgørelse vedr. punkt 14)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge
XX XX for hans behandling af Simone Mia Lorensen på børneafdelingen
på Skejby Sygehus den 16. november og i december 2000.

(Afgørelse vedr. punkt 8 og 9)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at fastslå
at overlæge XX XX har brudt sin tavshedspligt ved at tale om Simone
Mia Lorensens bivirkninger til et andet forældrepar på børneafdelingen
på Skejby Sygehus i december 2000.

(Afgørelse vedr. punkt 10)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
læger, der var involveret i informationen af Simone Mia Lorensens
forældre den 11. januar 2001.

(Afgørelse vedr. punkt 5)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de
læger,der var involveret i behandlingen, herunder smertebehandlingen
af Simone Mia Lorensen den 11. januar 2001 på børneafdelingen
på Skejby Sygehus.

(Afgørelse vedr. punkt 4,6 og 7)